Welkom bij de Protestantse gemeente Scherpenzeel / Munnekeburen
      

   Home      Over ons          Kerkdiensten          Meditaties          ANBI          Foto album          AllerleiOp zondag 12 november a.s. is er weer koffiedrinken na de dienst, waarin Jelle Vonk voorgaat. 
Tijdens dit koffiedrinken organiseren wij, als Zending- en Evangelisatiecommissie, weer onze jaarlijkse boekentafel.
Wij hopen weer een mooie, veelzijdige boekentafel samen te stellen.
Sommige mensen hebben hun wensen (bestellingen) al doorgegeven, maar wie nog speciale wensen heeft,
kan dit doorgeven aan: Rinke de Hoop –
famdehoop@home.nl of tel. 0561-481594
of
 aan Christel Maatman –
hjmaatman@kpnmail.nl of 0561-618014.

Graag uiterlijk zondag 5 november a.s. 
Tot ziens op zondag 12 november a.s.
Groeten, Zendings- en Evangelisatiecommissie

f i n a n c i ë n ….

 

 

 

 

Het duurt nog zo’n 2 maanden dan is het jaar 2017 alweer voorbij.
Ook boekhoudkundig wordt het jaar dan afgesloten.  
Op dit moment is er aan toegezegde bijdragen Kerkbalans ± € 18.000,- ontvangen
(de boekhouding is bijgewerkt t/m begin oktober).
Er is een bedrag van ± € 23.500,= toegezegd.
Wij vragen iedereen die nog (een gedeelte van) het toegezegde bedrag van de actie Kerkbalans 2017 moet betalen,
dit z.s.m. te willen doen in 2017 (uiterlijk 31 december a.s.). 
Ook hebben een aantal mensen de Solidariteitskas 2017 nog niet betaald.
Wij verzoeken u vriendelijk dit alsnog zo spoedig mogelijk te willen doen, dit omdat wij het quotum,
wat wij als College weer af moeten dragen aan de landelijke Solidariteitskas, reeds hebben betaald. 
In september zijn weer de kwitanties voor het abonnementsgeld voor het Kruispunt verstuurd.
Wilt u ook dit bedrag ad. € 10,= vóór het eind van het jaar betalen, mocht u dit nog niet hebben gedaan? 
Als gemeente hebben wij uw bijdragen hard nodig om bijvoorbeeld diensten, andere activiteiten,
onze eigen kerkelijk werker enz. te kunnen betalen.
Wij zien uw bijdragen dan ook van harte tegemoet! 
De bijdrage Kerkbalans, Solidariteitskas en het abonnementsgeld voor het
Kruispunt kan worden overgemaakt op rekeningnummer:
NL30 FVLB 06 99 7 68 632 t.n.v. Protestantse gemeente Scherpenzeel / Munnekeburen e.o.

*********************

Laatste zondag kerkelijk jaar
Onze kalender begint het jaar op 1 januari en het eindigt op 31 december.
De kerk maakt gebruik van een andere jaarindeling om de christelijke feesten te vieren.
Deze jaarindeling heet het “liturgisch” of “kerkelijk” jaar en verschilt een paar weken met onze kalender.
Het kerkelijk jaar volgt het leven van Jezus.
Het spreekt dus vanzelf dat een nieuw kerkelijk jaar begint met de verwachtingsvolle en hoopvolle tijd van advent en kerst, en dat het oude kerkelijk jaar afgesloten wordt op de zondag daarvoor.
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, 26 november,  gedenken wij met eerbied
en respect de gemeenteleden en bewoners van de Groote Veenpolder die het voorbije (kerkelijk) jaar zijn overleden.
In de dienst noemen wij hun namen en steken een kaars voor hen aan.
Want ook al zijn zij gestorven, wij voelen ons met hen verbonden, in geloof en in herinnering.
Met verdriet, maar niet zonder hoop.
De blik gericht op dat wat het eindige bestaan van de mens en al zijn verdriet overstijgt:
het visioen van een goede, eeuwige toekomst – het koninkrijk van G’d.   

Als je je voet op de andere oever zet
en het blijkt de hemel te zijn
Als je door een hand word aangeraakt
en het blijkt Gods hand te zijn
Als je dan muziek hoort
en het blijken engelen te zijn
Dan ben je niet heengegaan
maar naar huis gegaan

**********************


Kerk open gesteld voor koffiedrinken
 

We willen als kerk meer zichtbaar zijn in de buurt en een rol spelen in
het leefbaar maken en houden van onze omgeving.  
De koffiemorgens zijn om de vier weken op een donderdag . 
Vanaf
10.00 uur kunt u een kopje koffie komen drinken en een praatje maken. 
Het maakt niet uit of u bij een kerk hoort of niet, iedereen is welkom. 

De koffiemorgen is op: 
16 November 

Dus neem op de data die hier boven zijn genoemd uw buurman of buurvrouw of vriendin of
iemand anders mee en ga naar de kerk in Scherpenzeel voor een kopje koffie. 
Voor de kosten hoeft u het niet te laten, want voorlopig is
de koffie nog gratis.

 

*****************

Kerstmarkt

Op zaterdag 16 december 2017 is er weer een kerstmarkt in en om `t Proemenust.
De kerk is ook open van 10.00 - 16.00 uur.
Voorlopige bekendmaking wat er zoal aanwezig zal zijn in de kerk.
De Wereldwinkel uit Wolvega en de Christelijke boekhandel”De Fakkel” uit Emmeloord.
Er is koffie, thee, chocolademelk en limonade.
Heerlijke knieperties voor bij de koffie of om mee naar huis te nemen.
Het orgel zal op bepaalde tijden bespeeld worden door ervaren mensen en
mooie dia`s van de Groote Veenpolder zijn er te zien.
Een workshop?
Dit is nog niet zeker.
Wie heeft er groene vingers?
Wie nog meer ideeën heeft, heel graag.

Geef het even door aan Esther of Gerrie.

*******************

*******************

Kerkdienst gemist!

Het kan wel eens voorkomen dat je een zondagmorgen niet naar de kerkdienst kan komen.
Dan is er een mogelijkheid om de kerkdienst te laten opnemen.
De opgenomen dienst kan dan later naar je toegestuurd worden via: We Transfer
We Transfer is een Nederlandse down- en uploaddienst waarmee grote bestanden
tot twintig gigabyte verstuurd kunnen worden.
De dienst wordt opgenomen in MP3 indeling en kan op de computer of via een andere mediaspeler worden beluisterd.
Denk je, daar wil ik wel eens gebruik van maken, meldt dit dan tenminste een
dag van te voren bij Dirk Steringa of Gerrie Dijkstra.
Dirk zorgt er dan voor dat de dienst opgenomen en naar je toegestuurd wordt.
Wel moet hij daarvoor je emailadres weten.
Als ontvanger is de dienst dan gemakkelijk te downloaden en op te slaan op de computer.


**********************

Plastic dopjes sparen voor een blindengeleidehond:

Doppenactie KNGF Geleidehonden

Hartelijk dank aan jullie allen die mee helpen sparen met de doppenactie.
Rond de Kerstdagen hebben we weer ruim 10 vuilniszakken vol weg kunnen brengen.
Maar er kan nog meer bij, elke dop draagt er aan bij voor een basisopleiding als blindengeleidehond.

De doppen kunnen in de daarvoor bestemde doos in het portaal van de kerk gebracht worden
maar jullie mogen ze ook bij mij,(Gerrie Dijkstra), brengen.

In Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel heeft de actie in 2016, 90.000 kg doppen opgebracht.
En dan € 200 per ton.
Een totaal bedrag van € 18.000
Prijs was gezakt maar trekt weer wat aan.
Zo zien we waar we het voor doen, geweldig toch?
Dus gewoon door blijven sparen!

 

 

Namens de geleidehonden en de baasjes bedankt!

Alle plastic doppen en deksels mogen ingezameld worden. 
Denk dan bijvoorbeeld aan de doppen van deze producten:
– Mineraal- of spuitwater
– Frisdrankflessen
– Melk- of yoghurtpakken
– Fruitsappakken
– Sportdrank
– Wasmiddelen (zowel de doppen van de flessen als het doseerdopje)
– Zepen en shampooflessen
– Deo- en spuitbussen
– Slagroombussen
– Pindakaas- en chocoladepasta potten

 

Richtlijnen doppen en deksels inzamelen KNGF Geleidehonden

  We sparen alleen doppen en deksels die hard zijn.
Als deksels makkelijk te verbuigen/ dubbel te vouwen zijn mogen deze niet ingezameld worden.
Waarom doen we dat?
Zachter plastic smelt op een andere wijze tijdens het recycleproces.
Dit verstoort en vervuilt het proces, wat extra kosten met zich kan meebrengen voor KNGF Geleidehonden.
Dat zou zonde zijn.


De doppen en deksels moeten vrij van andere materialen zijn.
Er mag dus bijvoorbeeld geen karton, metaal of rubber aan vastzitten.
Ander materiaal moet worden verwijderd.
Als dat niet lukt, moet de dop worden weggegooid.
Waarom is dat zo?
De doppen worden vermalen en als korrels verkocht, om er uiteindelijk plastic pallets van te maken.
Andere materialen verstoren dit recycleproces en zorgen er dus voor dat de kwaliteit van de korrels achteruit gaat.
Daardoor leveren ze minder op of moeten ze zelfs afgekeurd worden.


We zamelen alleen doppen in als ze schoon zijn.
Waarom is dat zo?
De zakken zullen geruime tijd opgeslagen staan bij het depot.
Zijn de doppen niet schoon, dan gaan ze schimmelen en stinken.
En worden ze afgekeurd.
Met als gevolg dat er geen geld wordt uitbetaald aan KNGF.


***************************************

Samen in Actie

Ook in 2015 zijn er weer dozen vol postzegels, ansichtkaarten en geboortekaartjes ingezameld in plaatselijke gemeenten.
Vrijwilligers hebben alles vervoerd, uitgezocht en gesorteerd om het materiaal uiteindelijk

te kunnen verkopen op beurzen voor verzamelaars en aan handelaren.
De totale opbrengst in 2015 is € 23.996,- 

De opbrengst is het meest waardevol en zichtbaar in levens van mensen die wereldwijd en dichtbij

ondersteund worden door het werk van Kerk in Actie en de GZB.
Zo kan Li uit China naar school, kan Kwazi uit Afrika aan het werk en kan Itje naailes geven aan vrouwen in Papoea.

Namens hen, hartelijk dank!


Laten we met elkaar door blijven sparen, het geeft zoveel goeds!
In het portaal van de kerk staat een bus, hier kunt u de postzegels, e.d. in doen.

Voor evt. vragen kunt u contact opnemen met Gerrie Dijkstra.

Sparen

In een vorige Kruispunt heeft u kunnen lezen over het sparen van doppen, postzegels en kaarten, e.d.
Maar we kunnen nog meer ophalen voor het goede doel.
Inktcartridges kunt u ook inleveren.
Hiermee steunt u het Nationaal Fonds Kinderhulp.

U mag deze brengen bij Vroukje Kraak, Langelilleweg 39 te Langelille,