Welkom bij de Protestantse gemeente Scherpenzeel / Munnekeburen
      

 Home          Over ons          Meditaties          Activiteiten          Agenda          Foto album          ANBI          Allerlei

Foto's bijbelquiz 2017

Foto's onderhoud rondom toren


Kerknieuws

*** Sterretjes ***

Leesrooster

Oktober


van het
Nederlands BijbelgenootschapCollecte toelichting

Radio kerkdiensten


Aanvang diensten:
09.30 uur
Datum Soort dienst Voorganger Collecte Organist
12-nov Ds.J. Vonk uit Ens. Kerk in actie binnenlands diaconaat Aukje
19-nov Dhr.S. de Jong uit Joure. Help een gezin oost europa v/d List
26-nov Laatste zondag k jaar Mevr. E.C. Pierik uit Steenwijk Ouderen fonds Hans
3-dec 1e Advent Dhr. J. Koops uit Oosterwolde. Missionair werk en kerkgroei Hans
10-dec 2e Advent Mevr. E.C. Pierik uit Steenwijk Pastoraat Aukje
17-dec 3e Advent Da. L . Cnossen uit Oosterwolde. Zonnebloem v/d List
24-dec 4e Advent Da. R. v/d Hucht uit Kuinre. Lichtpunt Kollumerzwaag Hans
24-dec Kerstnachtdienst Kinderen in de knel
25-dec 1ekerstdag Mevr. E.C. Pierik uit Steenwijk Unicef Aukje
31-dec Oudjaar Mevr. E.C. Pierik uit Steenwijk Eigen kerk Aukje ?

 

Ik bracht mijn zorgen bij de Heer
om ze aan Hem te geven.
Ik bad voor wat moeilijk was;
ik wilde graag blij leven.

Maar toen ik daarna verder ging
en alles had beleden,
toen voelde ik een groot verdriet:
mijn last was niet verdwenen!

"Waarom nam U mijn zorg niet weg?
Heer, wilt U niet verhoren
wat ik U vroeg in mijn gebed?"
Toen hoorde ik deze woorden:

"Ik wil je helpen, o, Mijn kind;
je last mag je Mij geven.
Al je zorgen neem Ik op Mij,
op heel je weg door 't leven.

Doch weet één ding,

onthoud het goed:
jouw tobben zal niet baten.
Jouw lasten kan Ik dragen

slechts als jij ze los wilt laten."

 

Corrie ten Boom