Gemeenteavond 28 oktober 2021

Vanwege Corona hebben we de vorige geplande gemeenteavond moeten uitstellen, maar we hebben een nieuwe datum: 28 oktober 2021.

Deze avond staat in het teken van een nieuw beleidsplan 2021-2027.
Aan de hand van een aantal vragen spelen we in groepen een ganzenbordspel.
De antwoorden/reacties van jullie gebruiken we als bouwstenen voor een nieuw beleidsplan.
Wat is een beleidsplan?
Wat bedoelen we met een beleidsplan?
Dat is in gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland een notitie
waarin duidelijk wordt waar de gemeente voor staat,
wat zij de komende zes jaar van plan is en hoe zij dat wil bereiken.
Ons laatste beleidsplan is in 2015 vastgesteld en niet meer actueel.

Waarom is een beleidsplan nodig?
Het gaat er in de gemeente niet om om een beleidsplan te hebben, maar om beleid te maken!
Beleid helpt de gemeente om te kiezen voor nieuwe wegen, kan uitzicht bieden in sombere tijden,
weer wat hoop geven aan degenen die somber worden
van steeds teruglopende kerkbezoekers en een zorgelijke financiële situatie.
Een beleidsplan is niet een doel op zichzelf maar een middel om
uiteindelijk te groeien in geloof, hoop en liefde.
Een recent beleidsplan is één van de voorwaarden om de ANBI status te krijgen en te behouden, waardoor het mogelijk is giften aan de kerk van de belasting af te trekken.

Wat komt er in het beleidsplan te staan?
Er zijn wezenlijke onderwerpen aan de orde nu er steeds minder geld binnenkomt
vanwege verhuizingen en overlijden van gemeenteleden.
Ook het aantal mensen dat zondags in de kerk zit neemt gestaag af.
We moeten met elkaar de koers bepalen, hoe gaan we hiermee om,
wat voor maatregelen moeten/kunnen we nemen.
Al het bestaand beleid wat in het vorige beleidsplan staat wordt overgenomen en
niet opnieuw ter discussie gesteld,
tenzij de situatie is veranderd en we daardoor een ander besluit moeten nemen.

Hoe gaan we het aanpakken?
Een klein groepje bestaande uit Flip Boer, Esther Pierik, Tiny de Boer, Jan Zwolle en Anneke Schäfer heeft een aantal dingen voorbereid en uitgewerkt volgens een tijdschema
dat door de kerkenraad is vastgesteld.
We willen ruim de tijd nemen en goed in gesprek gaan met de gemeente om
deze wezenlijke vragen te beantwoorden en acties te bedenken.
Daarbij hebben we uw hulp nodig om te weten wat er leeft binnen onze gemeente,
wat u ervan vindt, hoe u ergens over denkt, of u creatieve oplossingen weet.
Ook het dorp betrekken we hierbij.
Er komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde in het beleidsplan:
Wat voor kerk willen wij zijn, hoe zien wij de toekomst,
wat is de relatie tussen het dorp en de kerk hoe ziet onze financiële situatie eruit etc.

En zoals René Reuver (scriba van de Generale Synode) zegt in het Friesch Dagblad:
“De kerk leeft van genade, van wat God schenkt
. ,,Wij zijn niet geroepen om de kerk te redden - daar zorgt God zelf voor-,
de toekomst van de kerk is niet aan ons.

Flip Boer