Nieuws van het College van Kerkrentmeesters


Als ik op Wikipedia zoek naar het woord kerkrentmeester kom ik de volgende beschrijving tegen:
Kerkrentmeester is een functie binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
Voorheen was de officiële benaming kerkvoogd.
Wanneer niet over persoon of functie, maar over organisatie werd gesproken, dan was kerkvoogdij de aanduiding. Tegenwoordig heten we: College van kerkrentmeesters.
De kerkrentmeesters hebben primair de verantwoordelijkheid voor de materiële aangelegenheden van de kerkgemeente, zoals het beheer van het kerkgebouw.
Daarnaast moeten we voldoende financiële middelen verwerven om met elkaar gemeente te zijn zoals we dat graag willen zijn.

Wist u dat al sinds 1788 in onze kerk wordt gezongen en gebeden, geloofd en geleerd,
gevierd en gedoopt, getrouwd en begraven?
We kunnen als kerk alleen bestaan dankzij de steun van alle leden. We krijgen namelijk geen subsidie.
De voorganger, het onderhoud van de kerk, de vieringen en andere activiteiten: dit brengt allemaal kosten met zich mee. Gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van de leden om te kunnen bestaan.

Daarom organiseren we jaarlijks de: Actie Kerkbalans.

Kerkbalans 2019!

Tussen 19 januari en 2 februari 2019 is de actie Kerkbalans gehouden.
Deze landelijke actie is van start gegaan op 19 januari met een “inluidmoment”.
Door het hele land hebben kerken om 13.00 uur hun klokken laten luiden.

Het thema van de Kerkbalans is dit jaar: “Geef voor je kerk”.
Kerkbalans is het financiële fundament van onze gemeente .
De bijdragen vormen de belangrijkste inkomstenbron van de kerk.
We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen.

De leden van de kerkenraad hebben afgelopen weken bij alle leden
van 18 jaar en ouder een envelop van kerkbalans gebracht.
En hebben vervolgens de antwoordenvelop weer bij u opgehaald.
Als u uw bijdrage al heeft toegezegd, willen we u daar hartelijk voor bedanken!

Het resultaat van Kerkbalans 2019 zullen wij vermelden in een volgende kruispunt.

Met vriendelijke groeten, Het College van Kerkrentmeesters


Bij deze zeggen we: Hartelijk dank


Bij de protestantse gemeente Scherpenzeel / Munnekeburen e.o. vallen ook de begraafplaatsen van Scherpenzeel, Munnekeburen en Spanga onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters.
Op de kerkhoven van Scherpenzeel en Munnekeburen staan diverse grafstenen die
op de nominatie staan om verwijderd te worden.
Deze worden t.z.t. verwijderd omdat voor deze stenen geen grafrechten meer voor worden betaald.
Dit gaat niet om een paar stenen, maar om veel stenen. We willen dit zorgvuldig en correct uit voeren.
Eind 2016 hebben we advertenties geplaatst in de Leeuwarder Courant en de Veenletters en op bordjes
bij de ingang van de kerkhoven met de lijsten van grafnummers en de bijbehorende naam
waarvan de grafrechten zijn verlopen en t.z.t. de steen verwijderd zal worden.
- We hebben familie van de overledenen een jaar de mogelijkheid gegeven om te reageren bij Rens Bijl.
Familie van de overledenen kunnen aangeven of de steen verwijderd kan worden of dat men weer grafrechten gaat betalen. Veel families zijn ook door dhr. R. Bijl opgezocht in databases en vervolgens benaderd.
En al lijkt eind 2016 al lang geleden, maar nog steeds komen er zo nu en dan reacties binnen.
En er zijn nog steeds veel grafstenen waarvan de rechthebbende zich niet heeft gemeld en
die we ook nog niet kunnen traceren.
Vervolgens hebben we als college de verplichting om te kijken naar historische graven op onze kerkhoven.
Dit kan zijn bv. oorlogsgraven, of historische grafstenen of personen die belangrijk zijn geweest
voor de historie van de Grote Veenpolder.
- Het is een procedure die al met al veel tijd en zorgvuldigheid vraagt.

De kerk in Scherpenzeel

Afgelopen week (week 4) zijn mensen van Hoekstra bedrijfshygiëne, in opdracht van het SBKG,
met goedkeuring van het College, bezig geweest met het bestrijden van houtworm in de kapconstructie van de kerk,
dit nog naar aanleiding van de problemen met de kap, afgelopen zomer.

Als College hopen wij dat de kapconstructie van de kerk er nu weer tegen kan!

College van Kerkrentmeesters