Moderne symbolen

Wanneer er aan kerst gedacht wordt, noemen mensen vaak dingen als kerstbomen, kerstkransen,
kaarsen, sterren, engeltjes, snoep, cadeautjes en ga zo maar door.
Maar al deze dingen worden niet zonder reden met kerst geassocieerd.
Ze hebben allemaal een betekenis.
(uit diverse bronnen van internet)

Kerstboom

De kerstboom is een van de weinige bomen die ook in de winter ‘bladeren’ draagt.
Daarom is de betekenis van de kerstboom eeuwigdurende hoop, licht en leven.
Verder wordt er gezegd dat de naaldjes van de kerstboom omhoog wijzen, naar de hemel.
De hemel heeft natuurlijk alles te maken met het Kerstfeest.

Kerstkrans

Een kerstkrans is rond van vorm.
Hij heeft daarom geen begin en geen einde.
Ook dit wordt gezien als een symbool van de eeuwigheid.
En dan speciaal als symbool van de eeuwige liefde.
(denk maar aan een trouwring)

Kerstkleuren

Kerst heeft te maken met twee specifieke kleuren: rood en groen.
Het rood staat voor het bloed dat Christus liet stromen gedurende zijn leven voor de mensheid.
Het groen staat voor de eeuwige hoop en het nieuwe leven.

Zo wordt duidelijk dat men het Kerstfeest steeds vaker los van het Christelijk geloof ziet.


Kerstgebed

Vandaag beleven wij
het feest van Uw geboorte,
we kwamen met Maria
en Jozef in de stal,
we voelden hun emotie,
hoorden de droom van Jozef
in wat U brengen zou.

We mochten met de herders
Uw engelen horen zingen,
de vrede straalde
door de stille nacht.
U hebt ons door Uw woord
met herders en met wijzen
tot heel dichtbij
het heilig Kind gebracht

Geef dat het welbehagen
dat U de wereld wenst
door `t heden wordt gedragen
van mens tot mens,
dat Uw komst op aarde
vandaag weer spreken gaat,
al was het pas geleden
voor `t eerst geopenbaard.

Dat wij de blijdschap voelen
die door de herders ging,
hen aanspoorde tot prijzen,
geef ons bemoediging
om steeds weer te getuigen
van wat ons is verteld
bij monde van de herders
en engelen in het veld.

Dank dat U bent gekomen
en alles hebt volbracht,
dat U ons blijft omringen
in elke stille nacht.
Uw vrede is volkomen
als het U vrede geeft,
dat het zover mag komen
dat ieder met U leeft!

Coby Poelman-Duisterwinkel


Wij wensen u allen goede en gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2019

Een hartelijke warme groet,
Gerrie Dijkstra.