Potgrondactie van 2021

De Potgrondactie van zaterdag 20 maart is dit jaar een groot succes geweest.
Er is veel meer verkocht dan voorgaande jaren.
De netto opbrengt was dit jaar € 1015,-

Iedereen die geholpen heeft en die potgrond, bemeste tuinaarde,
koemestkorrels en - of kalkkorrels gekocht hebben, hartelijk bedankt!

Hartelijk dank,

Namens de Potgrond commissie.
Martin van der Weerd
Rinke de Hoop
Rommert Dijkstra