12 juli:
De kerk in Scherpenzeel is weer open!


In mei stelde de overheid dat we vanaf 1 juli weer kerkdiensten mogen
houden van maximaal 100 personen.
De overheid stelt aan de verruiming van de mogelijkheden wel de strikte voorwaarde
dat de kerkenraad aantoonbaar de veiligheid van de kerkgangers waarborgt.
De Classis heeft besloten dat alle afspraken
in de vorm van een gebruiksplan moeten worden weergegeven.
Iedere kerkenraad moet daarom een gebruiksplan maken voor het kerkgebouw
en de andere lokaliteiten.
Het gaat in het gebruiksplan in de eerste plaats om de kerkdiensten.
Het blijft bij alles wat je doet belangrijk om je te houden aan de basisregels:
vermijd drukte, houdt anderhalve meter afstand, let op hygiëne ed.
Het gebruiksplan ligt ter inzage in de kerk en is ook na te lezen op de website van de kerk.
De kerkenraad van de PKN-kerk Scherpenzeel-Munnekeburen e.o.
geeft in het gebruiksplan o.a. aan hoeveel veilige plaatsen het gebouw maximaal bevat.
Wij zijn als kerk weliswaar vrij in het inrichten van ons kerkelijk leven,
maar de overheid blijft verantwoordelijk voor de veiligheid en de openbare orde.
Belangrijk is dat we ons allemaal aan de regels houden.Kwetsbare ouderen en mensen uit risicogroep

In onze gemeenten zijn veel mensen boven de 70 en behoort een aantal tot een risicogroep.
Niet iedere ouder boven de 70 heeft een kwetsbare gezondheid,
het is belangrijk dat mensen hierin hun eigen keuze maken.
Bij het telefonisch aanmelden voor de kerkdienst vraagt Jetty Boer expliciet
naar de gezondheid van de kerkgangers die tot deze groep behoren en wijst hen op de risico’s.Inrichten kerkzaal

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het veilig inrichten van de kerkzaal.
In de kerkzaal kunnen maximaal 33 kerkgangers aanwezig zijn inclusief de voorganger,
de ouderling van dienst, de diaken, de koster en de organist.
Dirk Steringa en Flip Boer zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de kerkzaal,
waarbij de volgende uitgangspunten gelden:
Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
Voor iedere kerkganger dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten.
De eerste zitplaats naast het gangpad kunnen we niet gebruiken.

Alle betrokkenen in de eredienst (voorganger, lector, ouderling, diaken en koster) dienen ook tijdens de dienst de anderhalve meter afstand te bewaren.

In de consistorie kunnen maximaal 4 personen aanwezig zijn.
De gebruiksruimtes boven zijn afgesloten.Looproutes en in- en uitgangen

Alleen de hoofdingang kan worden gebruikt om de kerk binnen te gaan of te verlaten.
De zijingang is afgesloten.
De ouderling van dienst verwelkomt de kerkgangers bij de deuropening,
vraagt of de gezondheidstoestand nog veranderd is en vraagt de mensen hun handen te desinfecteren. Indien gasten de kerk willen bezoeken en er is nog plaats
vraagt de dienstdoende ouderling expliciet naar de gezondheidstoestand. Ook dan geldt het maximum van in totaal 33 personen.
De koster begeleidt de kerkgangers naar de voorgeschreven plaatsen.
Na afloop van de dienst geeft de koster aan welke rijen de kerk als eerste kunnen verlaten,
zodat de anderhalve meter kan worden gewaarborgd en er geen opstoppingen ontstaan.Het keukentje

In het keukentje mag vanwege de beperkte ruimte slechts één persoon tegelijk aanwezig zijn.
De vergaderzaal/consistorie worden afhankelijk van het gebruik dat ervan wordt gemaakt
zodanig ingericht dat de 1,5 m afstand gewaarborgd blijft.Garderobe

Jassen kunnen worden opgehangen in de garderobe bij de ingang.
De andere gaderobe mag niet worden gebruikt.
Jassen kunnen ook meegenomen worden in de kerk.Hygiënische voorschriften

Het toilet bij de ingang is afgesloten.
Het bezoek aan het toilet bij het keukentje wordt tot een minimum beperkt.
Het toilet wordt na afloop van iedere kerkdienst schoongemaakt.
In het toilet en bij de lessenaar zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig.Eredienst

In de consistorie vraagt de ouderling voorafgaand aan de dienst God om een zegen over de dienst. Hierbij dient de gepaste afstand tussen alle aanwezigen bewaard te worden.
Bij binnenkomst in de kerk is er ook voldoende afstand tussen de ouderling, voorganger en diaken.
De ouderling geeft de voorganger geen hand maar legt zijn/haar hand op het hart en draagt zo de leiding van de dienst aan de voorganger over.
Na afloop van de dienst gebeurt hetzelfde.
De ouderling van dienst verzorgt de afkondigingen aan de lessenaar bij de tafel.
De voorganger gaat direct de preekstoel op.
Wanneer de voorganger ervoor kiest om ook gebruik te maken van de lessenaar,
dient hij/zij deze van te voren schoon te maken.Zang

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk.
Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn.
Het ministerie van VWS doet daar onderzoek naar.
Zolang de uitslag daarvan niet bekend is, wordt er geen gemeentezang in onze diensten gehouden.
Bij de eredienst is een organist aanwezig die aan het begin en eind van de speelt en
eventueel na de verkondiging wanneer de gastpredikant dat wenst.Collectes

Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet toegestaan.
Bij de uitgang staan twee mandjes waarin het geld voor de collecte kan worden gedoneerd.
Het ene mandje (1) is voor wisselende collectedoelen,
het andere mandje (2) is voor de kerk.Koffiedrinken na de dienst

Tot nader orde is er geen koffiedrinken na de dienst,
omdat het dan moeilijk wordt de anderhalve meter afstand te bewaren.Avondmaal

Ook bij het avondmaal dienen aan alle voorschriften te worden voldaan.
Dat betekent een bekertje per persoon en het brood afnemen van een schaal in plaats van aanreiken.